Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Vásárlóink!

Webáruházunkban személyes ügyintézésre, vásárlásra semmilyen formában nincs lehetőség. Köszönjük megértésüket!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy rendszerünk megújítása, valamint a GDPR szabályozás miatt a 2018. június előtti regisztrációkat töröltük. Korábbi vásárlóink újra tudnak regisztrálni, így új honlapunkon rengeteg új szolgáltatást tudnak igénybe venni. Reméljük újításaink elnyerik tetszésüket!

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

 1. A www.fittingbolt.hu online áruházat a FittingBolt Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató adatai a következők:

             Cégneve: FittingBolt Korlátolt Felelősségű Társaság.

             Rövidített neve: FittingBolt Kft.

              Nyilvántartási szám: 13-09-144373

              Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

             Székhelye: 2151 Fót, Kinizsi Pál utca 36. (csak székhely, személyes ügyintézés, áruforgalom nincs)

             Adószáma: 23146543-2-13

             KSH törzsszáma: 23146543-4791-113-13

II. A szolgáltatás igénybevétele

 1. Szolgáltató a székhelyén semmilyen áruforgalmat nem bonyolít, személyes ügyintézésre, áruátvételre jelenleg nincs lehetőség.
 2. A megrendelések leadása a FittingBolt.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.fittingbolt.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
 3. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy 10 munkanapon belül nem szállítható, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előreutalással kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igényelt Szolgáltatása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alá tartozik. A rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Kézhezvételi időpont az áru átvételének időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a FittingBolt Kft címére (2151 Fót, Kinizsi utca 36.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
 5. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 6. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség.
 7. Az oldalon szereplő fényképek mindegyike illusztráicó! A leírásban szereplő adatokon túli igények esetében a vásárló e-mailben vagy telefonon érdeklődhet.
 8. A szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a vonatkozó kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 9. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Ezt a hozzájárulás csak regisztrált vásárlóként adható meg, illetve módosítható. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Fogyasztói panaszügyintézés kizárólag írásban történik, az [info@fittingbolt.hu] címen.

A mindenkori TÁJÉKOZTATÓ , valamint az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ÁSZF részét képezi, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása egyben ezen dokumentumokban foglaltak elfogadását jelenti.